Tijdelijke huisvesting BeBizzy opnieuw verlengd

De gemeente Helmond verlengt de tijdelijke huisvesting voor BeBizzy aan de Nachtegaallaan in Helmond. Zij komt tot dit besluit omdat er nog steeds geen alternatieve locatie is gevonden voor BeBizzy.

BeBizzy aan de Nachtegaallaan is een verzamel- en uitgiftepunt van(kinder-)kleding, speelgoed en klein inventaris en tegelijk een ontmoetingsplek voor mensen in armoede, sociale isolatie of eenzaamheid. Onlangs kreeg BeBizzy te horen dat zij moet vertrekken vanaf de huidige locatie. Gedurende de afgelopen maanden zochten de gemeente en BeBizzy intensief naar een alternatieve huisvesting. Daarbij keken zij naar zowel maatschappelijke als commerciële opties. Maar de zoektocht leverde niets concreets op. Daarom besluit de gemeente nu om de huidige huisvesting opnieuw te verlengen. Eerder al, in november 2023, besloot het college om de tijdelijke huisvesting van BeBizzy aan de Nachtegaallaan 40 te verlengen tot uiterlijk 30 juni van dit jaar. Ook leegstandbeheerder AdHoc is bereid om namens de gemeente de huurovereenkomst met BeBizzy te verlengen. De periode van
verlenging kent wel een tijdsbeperking, namelijk tot de locatie in het kader van herontwikkeling een andere bestemming krijgt.

Primair verantwoordelijk
BeBizzy is primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van structurele huisvesting voor de lange termijn. De gemeente ondersteunde hen het afgelopen jaar wel bij de zoektocht naar alternatieve locaties. En dat blijft de gemeente nu ook doen bij het vinden van structurele huisvesting. “Vasthouden aan het besluit van vertrek per eind juni 2024 zou betekenen dat een waardevolle voorziening in de stad moet verdwijnen vanwege het ontbreken van een geschikte locatie”, zegt de gemeente. “Tegelijk zou de huidige locatie aan de Nachtegaallaan leeg komen staan.”

Tegemoetkoming bezwaren omwonenden
Een aantal direct omwonenden ervaart momenteel geluidsoverlast door BeBizzy. In overleg nam de gemeente eerder al maatregelen om deze overlast zoveel als mogelijk te beperken. Zo vinden er bij BeBizzy sindsdien geen muziekactiviteiten meer plaats in de avonduren en de weekenden. Daarnaast is met de buurt intensief contact geweest over BeBizzy en de huisvesting van Oekraïense ontheemden. Ook voor de aandachtspunten en zorgen van de buurt nam de gemeente verschillende maatregelen. Na het vertrek van BeBizzy zal de locatie niet gebruikt worden voor de huisvesting van personen, zoals asielzoekers/statushouder of Oekraïense ontheemden. Er zijn muren en bomen geplaatst bij meerdere erfafscheidingen om de overlast vanuit de Oekraïneopvang te beperken. De totale kosten hiervoor bedragen € 89.809.

Persoonlijk contact
Op 30 mei jongstleden hadden burgemeester Blanksma en wethouder Van Dijk persoonlijk contact met de buurtbewoners over het voorgenomen besluit van verlenging. Op basis van dit gesprek is bovendien de toezegging gedaan dat er met ingang van 1 juli geen muziekactiviteiten meer plaatsvinden op de huidige locatie, ook niet overdag. BeBizzy kan gebruik maken van een alternatieve muziekruimte elders in de stad, die door de gemeente betaald wordt. Ook was er in de afgelopen maanden veelvuldig contact met direct omwonenden van het voormalige Knippenbergcollege. Dit naar aanleiding van overlastklachten over zowel BeBizzy als ook de Oekraïneopvang en de komst van vluchtelingen die hier tijdelijk verblijven. Niet alle klachten die aan BeBizzy worden toegeschreven, worden ook daadwerkelijk veroorzaakt door BeBizzy, zo stelt de gemeente. Het definitieve collegebesluit is met de direct omwonenden en met het bestuur van BeBizzy gedeeld.

BeBizzy
BeBizzy ontstond in 2020 vanuit de behoefte aan een laagdrempelige inloop en een tijdsbesteding voor kwetsbare volwassenen met sociaal-maatschappelijke problemen en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep van BeBizzy vindt onvoldoende aansluiting bij bestaande voorzieningen zoals wijkhuizen en reguliere dagbestedingsplekken. De organisatie wordt gerund door een vaste groep van ongeveer 30 vrijwilligers, een coördinator en een vrijwilligersbestuur. Zij werken intensief samen met veel uiteenlopende organisaties, zoals Senzer, Sociale Teams Helmond, het Onderwijs, SMO, GGZ, Perron 3, Pactum, Zorgboog en consultatiebureaus, WMO, Jeugdbescherming, politie, verslavingszorg, armoedeplatform, praktijkondersteuners, bewindvoerders en uitzendbureaus. Volgens de gemeente vormt BeBizzy ‘een zeer waardevolle bijdrage aan onze sociale basis en de realisatie van onze beleidsdoelen uit de Kadernota Sociaal Domein’. Daarbij bereikt BeBizzy meer kwetsbare groepen inwoners en biedt het een plek waar vrijwilligers zich kunnen ontplooien en werken.

Lees ook: ‘Gemeente helpt BeBizzy met zoektocht naar nieuwe locatie

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Dit artikel heeft 2 reacties

 1. Tonny Martens Reply

  Wat ik jammer vind, is dat er in de watertoren weer een horecagelegenheid komt, daar zijn er genoeg van in Helmond en omstreken, alle sociale voorzieningen worden wegbezuinigd, had Bebizzy in de watertoren gezet. Een centrale vaste plek voor een succesvolle vrijwilligers organisatie, die meer beter bereikbaar is dan de gemiddelde hulpverlening, om deze mensen met afstand tot de samenleving en sociaal arme mensen enz. Voor de Helmondse samenleving, vind ik persoonlijk beter dan een vreetschuur of een zuipkeet, maar ach, dat stond allang vast, de bewoners mochten zogenaamd zelf kiezen 😔 maar niet heus!

 2. Hanno Wiersma Reply

  Het verbod dat er in de avond en weekenden geen muziek gemaakt mag worden is jammer en onnodig.
  Het ontneemt hiermee een groot aantal oudere mensen hun dagbesteding, sociale contacten
  en creativiteit.
  Terwijl er in de middag tussen 12.00 en 16.00 niemand overlast ondervindt van de muziek.
  Op woensdag en in het hele weekend is er zowiezo geen muziek.
  In de avonden kan ik me heel goed voorstellen dat er overlast ervaren wordt door het oefenen van de muzikanten, omdat er dan veel omgevingsgeluid wegvalt en dus het specifieke geluid
  verder te horen is en als hinderlijk ervaren kan worden.
  Het lijkt mij dat de beide partijen weer met elkaar in gesprek zouden moeten gaan en met de bovenstaande tijden en beperkingen het zeker eens kunnen worden.
  Wel moeten de muzikanten zich natuurlijk streng aan de tijden houden en de omwonenden
  zich melden als er overlast is.
  Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er sprake is van overlast bij het volume waarmee deze oudjes spelen, en ik bedoel dan overdag.
  Zelfs muziek kan overlast veroorzaken, maar met een paar goede afspraken kan iedereen
  zijn plezier en ook rust behouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *