Toekomst Speelhuis en Cacaofabriek roept vragen op

Dat de toekomst van theater Het Speelhuis en de Cacaofabriek de Helmondse politiek na aan het hart ligt, werd afgelopen donderdag wel duidelijk. Wethouder Andrew Harijgens (Duurzaamheid, Mobiliteit en Cultuur) kreeg nogal wat vragen te beantwoorden.

Het Helmondse stadsbestuur ziet de verzelfstandiging van theater Het Speelhuis wel zitten. Zij heeft daarbij een innige samenwerking met de Cacaofabriek voor ogen en mikt tevens op het losweken van de horeca. Dit alles moet vanaf 2023 zijn gerealiseerd.

Voor de zomer werd in een eerdere commissievergadering de mening van politiek Helmond opgehaald en verwerkt in het voorstel. Ondanks het positieve gevoel van toen, rezen er nog wel de nodige vragen.

Voorstel

50Plus gaf onder andere aan nogal wat moeite te hebben met de snelheid waarmee het college het voorstel wil realiseren. Wethouder Harijgens pareerde deze zorg door snelheid te ‘vertalen’ naar voortvarendheid.

Ook miste 50Plus de inbreng van het publiek. Harijgens gaf fijntjes aan dat de raad er namens de inwoners zit en dus haar voelhorens in dit kader uitgestoken zou kunnen hebben.

Programmering

Een aantal partijen vroeg zich af in hoeverre de gemeente invloed heeft of had op de programmering. Vooral omdat in het voorstel wordt gehamerd op een toename van vrijheid in programmering: het cultureel ondernemerschap. Jochem Otten, directeur theater Het Speelhuis en Cacaofabriek, gaf aan dat de stad een rolmodel is en dat je dat ‘in je programmering toch wel als een soort juk op je schouders voortdurend meedraagt’.

 Annatheater

De SP ging in op de samenwerking met het Annatheater. Raadslid Maràczi herinnerde Otten aan zijn eerdere toezegging daarover. Otten beaamde dat er gesprekken plaatsvinden met het Annatheater, waarbij hij vooral een rol als ‘maaktheater’ voor zich ziet. Ook ziet hij daarbij een ondersteunende rol van professionele krachten en netwerk van Het Speelhuis.

Of de stelling van Sandra Stijkel (VVD) ‘houden van is loslaten’ werkelijkheid wordt, zal op 28 september duidelijk worden. Dan wordt het voorstel voor zelfstandige theaters in de gemeenteraad besproken.

Foto: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *