Training ‘Vingers uit je oren’ voor gezinnen in conflictsituaties

Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms zelfs fysiek pijn doen. Ouders willen het allerbeste voor hun kinderen maar toch gebeurt dit in gezinnen, vooral wanneer de ouders gaan scheiden. Kinderen hebben vaak langdurig last van deze onveilige situatie, ook al laten ze dit niet altijd merken. De training Vingers uit je oren, die op 6 november start, helpt zowel kinderen als ouders om deze situatie te verbeteren.

Vingers uit je oren is bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m 8. Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken beginnen kinderen op ontspannen wijze met het verwerken van hun emoties en leren zij weerbaar te zijn in de toekomst.

Kinderen

  • ervaren in deze groepstraining dat ze niet de enige zijn;
  • leren hun emoties te uiten en op een andere manier met gevoelens en problemen om te gaan;
  • worden zich bewust in welke situaties ze zich onprettig en angstig voelen;
  • gaan inzien dat dat zij geen schuld hebben aan wat er in het gezin gebeurt;
  • krijgen ondersteuning en leren vaardigheden hoe ze met vervelende situaties om kunnen gaan.

Enkele reacties van ouders na afloop van de training zijn:

“Mijn kind heeft meer rust in haar hoofd”

“Ik merk dat ze haar gevoelens meer onder controle heeft en beter kan uiten”

“Hij kan beter voor zichzelf opkomen en eigen mening geven richting ons”

“Ze vertelde thuis: “mama de anderen hebben ook erge dingen meegemaakt”

Meer informatie en aanmelden

Ben je een ouder of een professional die informatie over de training wil of een kind wil aanmelden, ga dan naar: http://bit.ly/lerenmetlev-vingersuitjeoren of neem contact op met Marissa Spijkerman: marissa.spijkerman@levgroep.nl, telefoon:  06 14 89 02 83.

Deelname is veilig
Voor alle trainingen geldt dat Leren met LEV zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM en de algemene basisregels (o.a. 1,5 meter afstand, groepsgrootte, ventilatie van de ruimte en voldoende hygiëne). Voorafgaand aan de training wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen veilig aan de training kan deelnemen.

Op www.lerenmetlev.nl vind je meer trainingen voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door LEVgroep Helmond

Leven en samenleving veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat ieder mens individueel tot zijn recht kan komen. Dat kan alleen in relatie tot anderen: thuis... Meer weergeven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *