Vaccinatiegraad enkele Helmondse wijken onder gemiddelde

In enkele wijken van Helmond ligt de vaccinatiegraad op dit moment nog onder het gemiddelde. Dat is volgens burgemeester en wethouders ongewenst. De gegevens betreffen alleen de vaccinaties die gezet zijn door de GGD (niet door huisartsen, VVT-sector of ziekenhuizen). Dit maakt dat de data op dit moment nog niet helemaal betrouwbaar zijn. Over een paar weken wordt bekeken of actie nodig is om vaccineren te stimuleren.

In de afgelopen weken heeft de gemeente Helmond met de GGD gesproken over de vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad in de stad. De GGD heeft een regionale kaart ontwikkeld waarin per gemeente, buurt of dorpskern inzichtelijk is gemaakt wat de vaccinatiegraad is. De regionale kaart is te vinden op GGDBZO.

Burgemeester en wethouders reageren op een schriftelijke vraag van de fractie 50PLUS: “Kunnen bewoners in de wijken van Helmond actief worden benaderd met informatie over vaccineren?” Fractie 50PLUS noemde het voorbeeld van een vaccinatiebus.

Tweedeling

Volgens 50PLUS tekent zich in het dagelijkse leven een tweedeling af. Die kan leiden tot sociale problematiek. “Steeds nadrukkelijker komt naar voren dat (groepen) mensen zich om uiteenlopende redenen niet laten vaccineren tegen Covid 19.” De fractie is bezorgd over mogelijke consequenties. Ook het college ziet dat er op allerlei fronten tweedelingen aanwezig zijn. Ook in het al dan niet vaccineren tegen corona.

Handen vol

Het college: “Op dit moment is de GGD nog hard bezig met de massavaccinatie. Sinds kort zijn daar ook de tieners bij gekomen. Er zijn nog ruim 50.000 afspraken gepland en daar heeft de GGD de handen vol aan. Om deze reden heeft de GGD besloten dat er op dit moment – buiten de landelijke en reguliere campagne – nog geen extra acties worden ingezet op het vergroten van de vaccinnatiebereidheid in specifieke gemeenten of wijken.”

Maatwerk

“We zien wel dat GGD in andere regio’s vaccinatiebussen inzet. Deze ervaringen volgen we nauwlettend om van te leren”, schrijft het college. Over een aantal weken bespreekt de GGD met gemeenten waar en op welke manier eventueel extra acties worden ingezet om de vaccinatiegraad te verhogen. Burgemeester en wethouders: “We bepalen dan welke extra acties nodig zijn om inwoners beter te informeren. Ofwel om het vaccineren laagdrempeliger te maken. Misschien wel met bijvoorbeeld een vaccinatiebus in de wijken. Dat zal maatwerk zijn.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *