Veel overtredingen bij PIT-actie in Helmond

Het Peelland Interventieteam (PIT) constateerde afgelopen woensdag tijdens controles in de gemeente Helmond verschillende overtredingen. Zo was de brandveiligheid niet op orde, werd niet voldaan aan vergunningsvoorschriften en was er strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook trof het team verboden middelen aan, waaronder een (kleine) hoeveelheid softdrugs en snuiftabak. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

“Bij een aantal horecaondernemingen met bovenwoningen constateerden we verschillende overtredingen op het gebied van brandveiligheid”, aldus een coördinator van het Peelland Interventieteam. “De elektra voldeed niet aan de eisen en was in sommige gevallen provisorisch aangelegd. Waardoor er een verhoogd risico is op brand. Ook troffen we rookmelders aan die niet functioneren. En blusmiddelen die niet gekeurd zijn. Bovendien ontdekten we dat brandwerende deuren naar de bovenwoningen buiten werking waren.”

De betreffende pandeigenaren krijgen een redelijke termijn waarbinnen zij deze overtredingen kunnen herstellen. Daarna volgt een her-controle om te zien of zij de overtredingen daadwerkelijk ongedaan hebben gemaakt.

Controles winkels

Het Peelland Interventieteam controleerde meerdere locaties op verschillende thema’s. Naast enkele horecaondernemingen waren er ook controles bij winkels met een drank- en horecavergunning en woningen waarin arbeidsmigranten wonen. Bij het huisvesten van meerdere arbeidsmigranten is een wijziging nodig van het bestemmingsplan. Hiervoor dien je een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Het Interventieteam houdt woningen met arbeidsmigranten structureel in de gaten.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en woningen waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om tot duurzame oplossingen te komen.

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem op telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Peelland Interventie Team.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *