Vergroenen met gezond verstand

Geveltuinen, operatie Steenbreek, regentonsubsidie en plantvakken adopteren zijn acties die het Helmonds stadsbestuur de komende jaren voor haar inwoners op touw wil zetten om zo in te spelen op de klimaatverandering. ‘Vergroenen met gezond verstand’ is het uitgangspunt want ook in Helmond wordt het heter, droger en neemt de wateroverlast toe. Op 8 april is het vergroeningsplan onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.

Volgens wethouder Erik de Vries (natuur en klimaat) hebben de Helmonders de afgelopen zomers aan den lijve kunnen ondervinden wat klimaatverandering betekent: regelmatig temperaturen van rond en zelfs ver boven de 35 graden, langere perioden zonder regen en enorme stortbuien waardoor tunnels veranderden in ‘zwembaden’. Dat vraagt om actie en dus een uitvoeringsplan voor 2021-2025. Dat is nodig om de eerste stappen te zetten richting een klimaatbestendig Helmond in 2050. Daarbij is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de Helmonder zelf.

Geveltuinen

Groene gevels in met name Brandevoort en Binnenstad. In die twee wijken staan veel huizen direct aan de straat. Buurttuin Brandevoort neemt het initiatief om te komen tot 1000 geveltuinen waardoor het stenige karakter van de straat wordt doorbroken. Ook draagt deze vergroening bij aan de verkoeling. In de maanden mei en oktober kunnen inwoners individueel of per straat inschrijven voor deze actie. Met slechts een aantal spelregels en een tegoedbon voor de aankoop van de nodige plantjes hoopt het stadsbestuur op enthousiaste deelname aan dit project.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek sluit met ‘Tegel eruit, plant erin’ naadloos aan op het geveltuinen project. Het is een van de acties die Helmond samen met de Stichting Steenbreek in 2021 gaat organiseren.

Regentonsubsidie

In de droge zomer van 1976 werd er al op gewezen: ‘Wees wijs met water’. Er is niets veranderd. Ook voor nu geldt dat water een kostbaar goed is. Daarom is het plan van het stadsbestuur om het opslaan van regenwater te stimuleren met een subsidie van €25,- op de aanschaf van een regenton. Met de aanluiting kunnen Helmonders ook nog, tegen een gereduceerd tarief, hulp krijgen. Aanmelden kan tijdens de weekenden waarin Operatie Steenbreek plaatsvindt.

Plantvakken en boomspiegels 

De gemeente ondersteunt initiatieven voor de aanleg of het adopteren van boomspiegels. Via een publiciteitscampagne geeft ze hier ruchtbaarheid aan. Bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden om de boomspiegel of het plantvak voor hun deur te onderhouden of opnieuw in te richten met bijvriendelijke beplanting.

Leefstijl

Op 8 april dient de gemeenteraad haar licht te laten schijnen over deze eerste stappen richting een klimaatbestendig Helmond in 2050. Binnen het uitvoeringsplan krijgt de Helmonder volop de mogelijkheid om mee te doen en met kleine stapjes zo haar of zijn bijdrage te leveren aan het beteugelen van de klimaatverandering.

Of dat gaat lukken is afwachten geblazen want uit onderzoek is gebleken dat Helmonders niet massaal zitten te wachten op al die mooie plannen. Voor een flinke groep (22%) geldt dat het nog steeds een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Terwijl een tweede groep bestaat uit sceptici (18%) die slechts te overtuigen zijn met cijfers en feiten uit betrouwbare bronnen. Kortom zo’n 40% is nog niet direct toe aan een leefstijl die een steentje bijdraagt aan het bereiken van een klimaatbestendig Helmond in 2050. Maar wie weet, gezond verstand schijnt met de jaren te komen, toch? Het stadsbestuur heeft tot 2025.

Archieffoto: ondergelopen weg in Helmond na een flinke stortbui

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *