Verplaatsen treurwilg vertraagd door bodemvervuiling

Het was eigenlijk de bedoeling om de oude treurwilg bij het stadskantoor maart te verplaatsen naar een plek in Parc Bruxelles, maar dat heeft vertraging opgelopen. Zoals het er nu voorstaat wordt de boom pas in juli of augustus verplaatst. Dat heeft te maken met nog uit te voeren bodemonderzoek én met het broedseizoen.

Uit bodeminspectie in de grond van de nieuwe bestemming is gebleken dat de bodem vervuild is. Dat komt in stedelijke gebieden met een industrieel verleden als Helmond vaker voor. Voordat de boom verplaatst wordt, vindt eerst een meer uitgebreid onderzoek plaats naar de precieze samenstelling van de grond. Dat is ook wettelijk verplicht. Dat onderzoek kan tot enkele maanden duren.

Broedseizoen

Ook is inmiddels het broedseizoen van de vogels begonnen. Vanwege het mooie weer vertonen vogels al nestelgedrag. De boom mag volgens de wet niet verzet worden als blijkt dat er vogels in nestelen of broeden.

Sloop stadskantoor

De sloop van het huidige stadskantoor gaat volgens planning gewoon door. De bedoeling is om de boom ná de sloop te verplaatsen maar wel vóór de start van de bouw (augustus 2021).

De treurwilg bij het stadskantoor (Foto: Henk van Dijk)

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *