Volkshuisvestingsfonds: Helmond overweegt aanvraag Leonardusbuurt

Begin april is het Volkshuisvestingsfonds landelijk van start gegaan. Dit fonds is er gekomen door een amendement van onder andere oud-Tweede Kamerlid Helmonder Paul Smeulders van GroenLinks. Vanaf 3 mei tot en met 17 mei is het loket geopend voor subsidieaanvragen voor het Volkshuisvestingsfonds vanuit gemeenten. Rond de zomer is bekend welke aanvragen worden toegekend. Helmond bekijkt samen met Volksbelang of een aanvraag voor de Leonardusbuurt kansrijk is.  

Het Volkshuisvestingsfonds beoogt samenwerking met woningbouwcoöperaties en particuliere eigenaren om tot herstructurering van bestaande woningvoorraad te komen. Investeren in uitbreiding door woningen te bouwen, op te kopen of een woonfunctie te geven is erg belangrijk. Hierdoor kan de woonkwaliteit, leefbaarheid en verduurzaming in kwetsbare wijken worden gestimuleerd.
Een gemeente moet onderbouwen hoe er wordt samengewerkt met woningbouwcoöperaties, koepels en bewoners(organisaties). De investering uit het Volkshuisvestingsfonds moet onderdeel zijn van een nieuwe of bestaande sociale aanpak om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Leonardusbuurt

“Hoewel Helmond niet tot de aangewezen prioritaire gebieden behoort, wordt met woningbouwvereniging Volksbelang momenteel overleg gevoerd over het indienen van een mogelijke aanvraag voor de Leonardusbuurt. Dat is een wijk waar sprake is van ingrijpende verbouwingen. Ook wordt de openbare ruimte opgeknapt. Verder wordt aandacht besteed aan een brede maatschappelijke opwaardering van deze wijk”, schrijven burgemeester en wethouders als antwoord op vragen van GroenLinks. Voor de Leonardusbuurt liggen concrete plannen klaar. Dat komt goed uit omdat de aanvraag op zeer korte termijn (voor 17 mei 2021) moet worden ingediend. Eigenlijk zou Helmond-Oost ook meegenomen kunnen worden in de aanvraag. “Maar een integraal plan voor beide wijken is op zo’n korte termijn niet haalbaar”, schrijven B. en W.

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *