Vragen CDA vanwege onrust rond zonnepark Stiphout

Het CDA heeft het College van Burgemeester en Wethouders onlangs met de nodige vragen bestookt over het voornemen van Solarcentury een zonnepark te realiseren in de wijk Stiphout. Uit brieven van bewoners blijkt een steeds grotere onrust. Het CDA, bij monde van Pieter Vervoort en Ron Peters, stelt dat de bewoners het gevoel hebben dat hen ‘alles door de strot wordt geduwd’.

In de Nota Visie zonnevelden en zonnedaken gemeente Helmond 2020 staat vermeld dat bij initiatieven voor realisatie van een zonneveld vooraf draagvlak onder de omwonenden dient te worden getoetst. Het CDA vraagt zich onder andere af wanneer er een enquête onder de bewoners gehouden wordt. Ook wil het CDA weten wanneer de gemeente daadwerkelijk in gesprek gaat met de inwoners van Stiphout en welke rol weggelegd is voor de Stichting geledingszone Stiphout. Datzelfde geldt voor de wijkraad Stiphout-Warande. ‘Tenslotte is de taak van een wijkraad het leggen van verbindingen, coördineren, informeren en optreden als intermediair tussen gemeente en bewoners’, aldus het CDA.

Brabantse Milieufederatie

In een brief aan de omwonenden stelt de gemeente dat de Brabantse Milieufederatie de ruimtelijke onderbouwing van het plan zal beoordelen. Bij navraag door het CDA geeft de BMF aan geen rol te spelen in het beoordelingsproces en dat er ook geen afspraken in dat opzicht met de gemeente zijn gemaakt. Vervoort en Peters vragen zich dan ook af waarom de Brabantse Milieufederatie wordt genoemd in de correspondentie met de inwoners van Stiphout.

Maïs

 Volgens het CDA geeft Solarcentury op haar website aan dat de beoogde grond niet geschikt is voor landbouw. Recent is er nog maïs verbouwd en ook wordt er mest uitgereden. Het CDA vraagt het college of ook zij van mening is dat op de bewuste grond geen landbouw mogelijk is.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *