Water Natuurlijk

Water Natuurlijk sterk in Helmond Gemert-Bakel Laarbeek

Onlangs heeft Water Natuurlijk Aa en Maas de totale kandidatenlijst voor waterschap Aa en Maas vastgesteld. De waterschapverkiezingen zijn tegelijk met de provinciale verkiezingen op 15 maart 2023. Water Natuurlijk, de grootste waterschaps-partij/-beweging van Oost-Brabant, zit nu met 7 personen in het Algemeen Bestuur van Aa en Maas.

Deze partij (beweging) is hét netwerk voor water, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, educatie en sportvisserij en komt op voor zowel de belangen van de burger als de water-natuur zelf. Lijsttrekker is Ernest de Groot uit Uden

Helmond Gemert-Bakel Laarbeek goed vertegenwoordigd

Na Lodewijk (CU) den Breejen (Helmond) op 05 volgen Petra (WN Brabant) Schoofs (Helmond) op 10, Jeanette (De Biezen/Waterwerkgroep) Renders (Gemert-Bakel) op 18, Henk (erfgoed ereburger) van Beek (Aarle-Rixtel) op 21, Ger (SP) Klaus (Helmond) op 28, Nathalie van der Zanden (Helmond) op 46 en last but not least oud AB Lid en sportvisser Jos van de Broek (Helmond) op 48.

Kernwaarden en speerpunten

Water Natuurlijk staat voor schoon en gezond, zuiver water (o.a. aanpak van watervervuiling bij de bron), natuurlijk, visrijk water (o.a. verdrogingsbestrijding), mooi en aantrekkelijk recreatief water (o.a. beleefbaar maken van erfgoed en cultuurhistorie), goed klimaat-robuust water (o.a. een forse aanvulling van de grondwatervoorraad) en gezamenlijk optrekken en overleggen (o.a. bodem en water als sturend principe in de ruimtelijke ordening).

Evenwichtige lijst

Volgens Ernest de Groot is de lijst evenwichtig samengesteld. Elke regio en elke doelgroep is vertegenwoordigd. Hij is heel tevreden met de kennis en kunde van de kandidaten op het vlak van waterbeheer, bos, natuur, landgoed, landschap, cultuurhistorie, erfgoed, educatie, recreatie, watersport en sportvisserij, alsmede duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook zijn alle kandidaten goed geworteld binnen het maatschappelijk middenveld van de Oost-Brabantse samenleving.

Woordvoerders voor subregio

Helmond Gemert-Bakel Laarbeek (7 kandidaten)

  1. Breejen, L. (Lodewijk) den Helmond m       Boven-Aa
  2. Schoofs, P.T.M.A. (Petra) Helmond v        Boven-Aa
  3. Renders, J.J.P. (Jeanette) Gemert-Bakel v        Boven-Aa
  4. Beek, H.T.M. (Henk) van Aarle-Rixtel m       Beneden-Aa
  5. Klaus, G.T.H. (Ger) Helmond m       Boven-Aa
  6. Zanden, N. (Nathalie) van der Helmond v        Boven-Aa
  7. Broek, J.J. (Jos) van den Helmond m       Boven-Aa

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.