Het Stationskwartier moet dé bruisende ontmoetingsplek worden van Helmond en de regio.

Met veel groen en een mooie mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Dat is de ambitie van de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant. Om dat te realiseren hebben wethouder Gaby van den Waardenburg (stedelijke ontwikkeling) en gedeputeerde Erik Ronnes (ruimte en wonen) een intentieovereenkomst getekend.

Voor de microfoon van DitisHelmond liet wethouder van den Waardenburg weten dat de stad ‘een enorme bouwopgave heeft’. De komende jaren ontwikkeld Helmond 10.000 woningen in en rondom het centrum. Het Stationskwartier speelt hierbij een belangrijke rol: vlakbij de binnenstad, bij winkels, voorzieningen en bij het station. Daarnaast werken we aan het toevoegen van arbeidsplaatsen en aan een goed voorzieningenniveau. Het is goed om samen met de provincie op te trekken om dit te gaan realiseren.’

Het Stationskwartier moet een verbinding gaan vormen tussen het station, het centrum, de Kanaalzone en Suytkade. Ook past het bij de groeiambities (schaalsprong) van de stad, aldus de wethouder. Helmond gaat niet alleen meer woningen bouwen, maar ook werken aan een stedelijk werkmilieu en een goed voorzieningenniveau. Daarbij is ook volop aandacht voor het vergroenen en aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en het stimuleren van fiets en openbaar vervoer, om zo de stad duurzaam te versterken. In het Stationskwartier krijgen deze plannen concreet vorm. Er wordt op dit moment samen met de stad en andere betrokkenen een gebiedsvisie ontwikkeld, waarin mensen graag verblijven.

De Provincie heeft grote uitdagingen op het gebied van het vitaal houden van Brabantse binnensteden en het tegengaan van leegstand, vertelde gedeputeerde Erik Ronnes . De provincie zet daarom actief in op het transformeren van binnenstedelijke locaties en het herbestemmen van panden. In het Stationskwartier, 47 hectare groot, kunnen we samen met de gemeente een grote slag maken. De ontwikkelingen in Helmond zijn ook heel belangrijk in het kader van de forse woningbouwopgave. Onlangs is met het rijk overeengekomen om 130.600 woningen te bouwen in de komende 9 jaar.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Mario van Dinther

Passie voor radio en nieuws met meer dan 30 jaar ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.