Wethouder Van de Brug over vaststelling begroting

Wethouder financiën Van de Brug over de gisteren vastgestelde nieuwe gemeentebegroting: “Met het vaststellen van de begroting kunnen de voorstellen van burgemeester en wethouders worden uitgewerkt. Financieel staat de gemeente Helmond er goed voor. We blijven investeren in de stad, we kunnen extra geld investeren om de coronacrisis het hoofd te bieden en dat met een beperkte verhoging van de woonlasten voor inwoners.” 

In de begroting wordt extra aandacht besteed aan achterstandswijken zoals Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord en de Binnenstad. Jongeren in die wijken krijgen extra aandacht. Er wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in leefbaarheid, openbare ruimte en de digitale kansen. Specifiek voor Rijpelberg wordt gestart met het opzetten van een multifunctionele accommodatie, als centrale plek in de wijk.

Ook is er aandacht voor de arbeidsmarkt. Er komt een aanpak tegen jeugdwerkloosheid, stages worden extra gestimuleerd. Er is en blijft aandacht voor duurzaamheid/vergroening en ook de digitalisering van de stad houdt prioriteit.

Opdrachten van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft het college een aantal aanvullende opdrachten (moties) meegegeven. Zie hierover diverse eerder geplaatste berichten op deze site. Verder komt er een campagne om ouderen te waarschuwen voor fraude via sociale mehelmond.raadsinformatie.nl dia. En wordt er extra aandacht besteed aan sporten voor kwetsbare mensen. Voor een volledig overzicht van aangenomen moties kijkt u op helmond.raadsinformatie.nl (onder 10 november).

Foto: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *