Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders werd vanmorgen, 3 juni, voorgesteld aan de gemeenteraad. Dat gebeurde in de Geseldonk. Twee nieuwkomers in het college, Arno Bonte en Martijn de Kort, blijven gedurende de coalitieperiode in respectievelijk Rotterdam en Vught wonen. Hiervoor is vanuit de gemeenteraad jaarlijks een ontheffing nodig van het wettelijk vereiste van ingezetenschap. De portefeuilleverdeling van het nieuwe college is als volgt:

Elly Blanksma, burgemeester

Portefeuille: Openbare Orde & Veiligheid, Integriteit, Bestuurs- en Juridische Zaken en Kabinet & Protocol. Overige domeinen: Handhaving (coördinatie)

Cathalijne Dortmans (GroenLinks, 1e locoburgemeester, 1.0 fte)

Portefeuille: Jeugd, Onderwijs en Gezondheid

Overige domeinen: Brede Welvaart/Global Goals, Programma Andere Overheid *, Preventie, Inburgering, ‘Ruimte om te Leven’.

Wijkwethouder: Mierlo-Hout

Erik de Vries (SP, 2e locoburgemeester, 0,9 fte)

Portefeuille: Sociale Zaken, Armoedebeleid en Centrumontwikkeling

Overige domeinen: Schulddienstverlening, Participatiewet, Horeca, Vergunningen en Handhaving

Wijkwethouder: Binnenstad en Centrum

Gaby van den Waardenburg (D66, 3e locoburgemeester, 0,9 fte)

Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Grondzaken

Overige domeinen: Schaalsprong Brainport *, Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Vastgoed

Wijkwethouder: Dierdonk en Helmond-Noord

Harrie van Dijk (Lokaal sterk, 4e locoburgemeester, 0,8 fte)

Portefeuille: Sport, Wmo, Inclusie en P&O

Overige domeinen: Huis voor de Stad *, De Braak *, Wijkaccommodaties, Antidiscriminatie en Diversiteit, Wonen en Zorg, Burgerzaken

Wijkwethouder: Helmond-West en Brandevoort

Marita van Lierop (50PLUS, 5e locoburgemeester, 0,8 fte)

Portefeuille: Cultuur, Evenementen en Ouderenbeleid

Overige domeinen: Vrijwilligers en Mantelzorgers, Stadsmarketing en Public Affairs, Toerisme en recreatie,  Monumenten, Dierenwelzijn, Afval

Wijkwethouder: Rijpelberg en Helmond-Oost

Martijn de Kort (PvdA, 6e locoburgemeester, 0,8 fte) **

Portefeuille: Economie en Arbeidsmarkt, Innovatie en Financiën

Overige domeinen: Automotive Campus *, Arbeidsmigranten, Digitalisering, Glasvezelnetwerk *,

Regionale Samenwerking

Wijkwethouder: Stiphout/Warande

Arno Bonte (GroenLinks, 7e locoburgemeester, 0,8 fte)

Portefeuille: Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Mobiliteit

Overige domeinen: Energietransitie, Milieu, Openbare ruimte, Natuur en Water, Projecten van Brainport Smart District

Wijkwethouder: Brouwhuis

Het nieuwe college zoals dat vanmorgen aan de raad werd voorgesteld: Groepsfoto: Vlnr: Arno Bonte, Gaby vd Waardenburg, Martijn de Kort,  Marita v Lierop, Herrie v Dijk, Cathelijne Dortmans, Erik de VriesAlleen de burgemeester ontbreekt op de foto.

Foto’s: Henk van Dijk

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 3 reacties

  1. C. Scheepers Reply

    Arno bonte … lekker duurzaam woonplaats rotterdam 🙁🙁🙁

  2. Holke J.M Flapper Reply

    Heb in een andere reactie al aangegeven hoe ik over het aantal wethouders, beschikbaarheid en salariëring denk en dat is zeker niet positief. Ook hier heeft Groen Links haar dictaat aam de andere kleinere partijen opgelegd en we zullen zien hoe lang deze sprokkelcoalitie het volhoudt. Als je dan ook nog verantwoordelijk bent voor beleid op het gebied van Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Mobiliteit dat heb je wel wat uit te leggen als de hiervoor verantwoordelijke wethouder in Rotterdam blijft wonen. Geen bonding met de stad net als de vorige kort ingehuurde leenkracht die uit Bergen op Zoom kwam. We moeten wel bedenken dat we hiervoor nog de rekening gepresenteerd krijgen. Wat een vertoning en dat met zoveel mensen in de stad die onder de armoedegrens leven. Hoe leg je dat dan wel uit dan?

  3. Erik Reply

    Belachelijk. Wethouders uit Vught en Rotterdam. Lokaal waren er geen goeie mensen te vinden zeker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.