Wmo-cliënten overwegend tevreden over contact met de gemeente

Helmondse Wmo-cliënten zijn overwegend positief over het eerste contactmoment met de gemeente en over de communicatie. Bovendien weten ze over het algemeen de weg naar zorg en ondersteuning goed te vinden. Dat blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2024 dat de gemeente Helmond liet uitvoeren. Hierin staan de ervaringen van Wmo-cliënten met de dienstverlening van de gemeente centraal.

Bij dat jaarlijkse onderzoek toetst de gemeente de toegang tot de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Én de kwaliteit en effectiviteit van de ontvangen voorzieningen door de zorgaanbieders. Jaarlijks rapporteert de gemeente hierover. Recent verscheen het onderzoeksrapport over de periode juli 2023 tot met mei 2024. Daaruit blijkt dat inwoners overwegend positief zijn over het eerste contactmoment met de gemeente en over de
communicatie. De inwoners weten bovendien over het algemeen de weg naar zorg en ondersteuning goed te vinden. Wel blijft het vinden van voldoende informatie over de voorziening een punt van aandacht, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Hoge kwaliteit dienstverlening zorgaanbieders
Ook blijkt dat Wmo-cliënten in de regel zeer tevreden zijn over de ontvangen zorg en ondersteuning. Ze waarderen de dienstverlening van de gemeentelijke zorgaanbieders gemiddeld met een rapportcijfer van 7,9. En dat is een toename ten opzichte van de vorige meting. Verder passen de ontvangen voorzieningen door de band genomen goed bij de hulpvraag en hebben deze een goede kwaliteit. Door de ontvangen voorziening kunnen inwoners bovendien zelfstandiger wonen. Tegelijk ervaren ze een betere kwaliteit van leven. Maar kijkend naar de afzonderlijke diensten, dan valt op dat de rolstoelvoorziening – met een cijfer van nog altijd 7,5 – minder positief gewaardeerd wordt dan de afgelopen jaren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de schaarste van personeel en onderdelen. Hierdoor moesten inwoners langer wachten op een nieuwe rolstoel of reparatie.

Verbeteren dienstverlening
Op hoofdlijnen zijn inwoners dus nog altijd erg tevreden over de dienstverlening. Tegelijk gaven zij aan de toegang of ontvangen zorg ook enkele malen een onvoldoende. In het ambitieakkoord van de gemeente staat ‘Maatwerk Leveren en Leren’ centraal. De gemeente kan de ervaringen van cliënten en de inzichten dan ook gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren. Hierdoor zijn de professionals die werken met inwoners beter in staat om maatwerk te leveren wanneer dat nodig is.

Kadernota
In Helmond moeten alle inwoners optimaal kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. In april stelde de gemeente de geactualiseerde Kadernota sociaal domein 2024-2028 vast, waarin is opgenomen hoe zij dit doel wil bereiken. Zo biedt de gemeente – indien nodig – Helmonders zorg en ondersteuning. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) indiceert de gemeente toegang hiertoe. Gecontracteerde zorgaanbieders leveren vervolgens de ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, Wmo-begeleiding, beschermd wonen en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *