Woondeal 45.000 nieuwe woningen in Zuidoost Brabant

21 gemeenten en 13 woningcorporaties hebben, samen met minister Hugo de Jonge, de regionale woondeal Zuidoost Brabant getekend.

Met deze woondeal zetten ze zich samen in om tot en met 2030 ruim 45.000 woningen te bouwen in de regio, waaronder 14.000 sociale huurwoningen.

Zo leggen ze een basis voor een langjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie, gemeenten en corporaties, in nauwe samenwerking met marktpartijen en maatschappelijke partners.

Er wordt ingezet op innovatie, standaardisatie en industrialisatie om de bouwproductie slim en snel te realiseren. De regio Zuidoost Brabant heeft hierin een voortrekkersrol. Ook zijn er concrete afspraken over circulariteit en duurzaam bouwen.

Wethouder Gaby van den Waardenburg van Helmond namens de regio Zuidoost-Brabant:

“De Brainport-regio groeit en bloeit en heeft een enorme aantrekkingskracht. In alle gemeenten in de regio blijft de vraag naar woningen groot. Het enige dat helpt is fors bijbouwen. Daarom moeten we allemaal samenwerken en deze Woondeal gaat heel veel van onze inwoners helpen om een fijne en betaalbare plek te vinden hier in onze regio.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Fee van Riet - Redactie

Redactie DitisHelmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Frank Reply

    Slim om dit net voor de verkiezingen er doorheen te fietsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.