Zwangere voor hartfilmpje baby niet altijd naar ziekenhuis

Het Elkerliek Ziekenhuis loopt een project voor zwangere vrouwen, die mogelijk ongerust zijn omdat ze weinig leven voelen in hun buik. Zij moesten tot voor kort naar het ziekenhuis. Verloskundigen van vijf praktijken uit de regio Helmond zijn inmiddels geschoold én in het bezit van noodzakelijke apparatuur om deze zorg dichter bij huis te doen.

Vrouwen die weinig leven voelden, werden tot voor kort door de verloskundige doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar werd dan een cardiotocogram (CTG) gemaakt. Met twee banden om de buik wordt dan via sensoren de hartslag van het ongeboren kind gemeten en wordt eventuele activiteit van de baarmoeder waargenomen. Een CTG-onderzoek duurt minimaal dertig minuten.

In de praktijk blijkt dat er in meer dan negentig procent van de gevallen niets aan de hand is. De regionale geboortezorgorganisatie JIJWIJ, een samenwerkingsverband van verloskundigen, het Elkerliek ziekenhuis en kraamzorgorganisaties, wilden deze zorg dichter bij de zwangere vrouw aanbieden. Zodat een belastend bezoek aan het ziekenhuis niet meer nodig is.

Live meekijken
Na een intensieve voorbereidingsperiode is in mei van dit jaar een pilot van start gegaan. Als een zwangere vrouw zich nu meldt met het gevoel van verminderd leven, kan ze meteen terecht bij de eigen verloskundige. De maakt de CTG. Die verloskundige deelt via een digitale verbinding twee keer per dag de gemeten gegevens met een klinisch verloskundige in het ziekenhuis. Zodat bij een mogelijk verkeerde diagnose, de vrouw alsnog naar het ziekenhuis kan. Bij twijfel tijdens het afnemen van de CTG kan de verloskundige ook direct contact opnemen met het ziekenhuis. Van daaruit kan dan live worden meegekeken. Als het nodig blijkt, kan de vrouw ook dan alsnog direct naar het ziekenhuis worden gestuurd.

Positieve ervaringen
De eerste ervaringen zijn bijzonder positief. Zwangere vrouwen vinden het fijn dat ze snel terecht kunnen bij hun eigen praktijk en dat ze niet meer naar het ziekenhuis hoeven. Verloskundigen in de eerste lijn zien de uitbreiding van hun werk als uitdagend en verdiepend. Bovendien wordt de druk op de ziekenhuiszorg verminderd. De pilot loopt nog een jaar door. Daarna wordt bekeken of en hoe deze verschuiving van zorg kan worden opgenomen in de bestaande richtlijnen en protocollen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Alexander Brutsaert - Redactie

Hallo, ik ben Alexander Brutsaert en ik ben 20 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *