Aanpak van verhoogd valrisico in Helmond

Op maandag 2 oktober klinkt het startschot voor de ‘ketenaanpak valpreventie’ in de gemeente Helmond. Deze aanpak helpt thuiswonende 65-plussers om het risico op een val te verminderen en de zelfstandigheid te vergroten of te behouden. Het is belangrijk dat de gemeente inzet op valpreventie. Want liefst 34% van de inwoners van 65 jaar en ouder in onze stad heeft een verhoogd valrisico. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio. De komende jaren gaat het aantal 65-plussers met een verhoogd valrisico alleen nog maar stijgen.

De aandacht voor het voorkomen van vallen onder ouderen neemt toe. Het is belangrijk dat we in Helmond vaart maken met valpreventie, vindt Jibb+. “Helmond kent een sterke vergrijzing met zeventienduizend inwoners van 65 jaar of ouder. Elke vijf minuten belandt in Nederland een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een val met vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat namelijk met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.”

Unieke samenwerking

De ketenaanpak valpreventie moet een intensieve en unieke krachtenbundeling worden van diverse partners. Denk aan ouderenorganisaties, wijkraden, fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, Jibb+, LEV groep, thuiszorg, sociaal team, bibliotheek, apotheken, et cetera. Door deze krachtenbundeling zouden er straks minder ouderen moeten gaan vallen. Met als nevenresultaat minder opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht én minder afhankelijkheid van thuiszorg.

Valpreventieprogramma

Bovenstaande wordt gerealiseerd op basis van een aanpak die breed wordt gedragen. “Hierin sporen we ouderen met een valrisico op en geven we hen voorlichting. Natuurlijk hopen we dat ouderen ook daadwerkelijk meedoen aan het valpreventieprogramma.” Voor de zomervakantie vond een pilot plaats in het Helmondse stadsdeel Stiphout. Volgens de samenwerkende partijen zijn de resultaten van die pilot ‘erg hoopgevend voor het vervolg’.

Lancering

Op maandag 2 oktober vindt de lancering rondom de ketenaanpak valpreventie plaats. Dat gebeurt tijdens de landelijke Week van de Valpreventie die van 2 tot en met 8 oktober plaatsvindt. De lancering is in Wijkhuis De Fonkel aan de Prins Karelstraat, vanaf 14.30 uur. Bij de (ludieke) lancering zijn wethouder Van Lierop, fysiotherapie Kemps en Rijf, KBO Stiphout-Warande, Stichting Jibb+ en een deelnemer van de pilot aanwezig.

Inloopdag valpreventie Brouwhuis

Op woensdagmiddag 27 september kan men alvast een lezing en presentatie over valpreventie bijwonen in gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik in Brouwhuis. De lezing, georganiseerd door KBO-Brouwhuis, start om 14.00 uur. Maurice van Gelder van KBO-Brabant geeft tijdens de presentatie advies over valpreventie. Iedereen is die middag van harte welkom.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Dit artikel heeft 2 reacties

  1. JMAJ SCHALKS Reply

    Ik zou graag meedoen aan valpreventie en heb de pilot gemist. Waar moet ik inschrijven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *