Alle lichten op groen in Helmond

Alle lichten op groen in Helmond.

Tijdens de eerste klimaatdialoog afgelopen donderdagavond in wijkhuis De Fonkel, lichtten medewerkers van de gemeente de uitkomsten van de zogenoemde stresstest toe. Met die test is onderzocht welke plekken in onze stad gevoelig zijn voor hittestress, droogte en wateroverlast. De resultaten zijn op de website te bekijken. Voor iedere wijk in Helmond is een kaart gemaakt.

De klimaatdialoog is bedoeld om samen met inwoners na te denken over oplossingen. De ideeën uit deze bijeenkomst worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Dat moet dit jaar nog in de gemeenteraad besproken worden. Dat uitvoeringsplan is een verplichting, die door de overheid is opgelegd voor dit jaar, op weg naar een klimaatbestendige gemeente in 2050. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren.

Samen op weg

Wat duurzaamheid inhoudt is moeilijk in woorden te omschrijven. Van belang is om inwoners mee te krijgen in de te nemen maatregelen. Zo moet Helmond weerbaar worden tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig zijn. Daarom gaat de gemeente in samenwerking met het bureau Arcadis in gesprek met ‘de stad’ en organiseren ze in het eerste kwartaal van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties.

In gesprek

Op deze eerste klimaatdialoog waren 33  geïnteresseerden afgekomen. Dat waren inwoners uit verschillende wijken van Helmond. In kleine groepjes gingen bezoekers in gesprek met elkaar.  Vooraf werd een kort filmpje vertoond waaruit duidelijk werd dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft.  Zeker voor de leefomgeving van de mens maar ook voor de natuur die ook zonder de mens gewoon verder gaat.

Natuur heeft geen mens nodig

Deelnemers gaven aan dat het klimaat niet stopt bij de grens van Helmond, maar dat we afhankelijk zijn van de ons omringende gemeenten. Daarom gaan óók de omringende Peelgemeenten zo’n plan maken. Het waterschap doet ook mee.

Een van de vragen ging over klimaatneutraal zijn binnen de grenzen van Helmond. Er werd een interactieve quiz gehouden met behulp van mobiele telefoons, De zaal kon op een scherm zien welke keuzes er gemaakt werden.

Spanningsveld

Duidelijk werd dat er een spanningsveld bestaat tussen wonen in het groen en de overlast die dat kan geven in de stad. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Komt bij sloop van gebouwen in de stad alleen maar woningbouw terug of ontstaat er ruimte voor nieuw groen? Werken de genomen maatregelen wel zoals bedoeld?

Het tweede deel van de avond was gericht op de vraag: hoe krijgen we zo veel mogelijk inwoners mee. Ook hier werden veel ideeën aangedragen. Duidelijk is dat inwoners van Helmond allemaal een rol hebben, om alle lichten op groen te krijgen.

Voor meer informatie en de data van de komende klimaatdialogen in Helmond kun je terecht op de website: allelichtenopgroen.nl

Verslag en foto’s: Mario Kuijpers

Bron foto’s van gevolgen klimaatveranderingen zoals stormen en extreme regenval in gemeente Helmond: Harrie Grijseels.

 

 

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond