Basisschool Talentrijk

Basisschool Talentrijk Betuwehof is een school, waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan. Een school, waar kinderen graag naar toe gaan; waar ze zich ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. We zijn een Daltonschool met een duidelijke structuur in organisatie en onderwijsaanbod. We bieden goed onderwijs, gebaseerd op waarden en normen en de uitgangspunten samenwerken, zelfstandigheid, (keuze)vrijheid, effectiviteit, reflectie centraal staan. Met als belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen, het kind!

“Leren doe je elke dag!” en kan alleen plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid.