Bibliotheek en VVV Helmond

Bibliotheek Helmond-Peel is in 2005 ontstaan uit een fusie van de bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren in het zuidoosten van Brabant.

Bibliotheek Helmond-Peel heeft in de regio 4 bibliotheekvestigingen en een aantal Bibliotheken op School (BoS). Daarnaast worden onder andere leesbevorderingsprojecten voor kinderen in de voorschoolse en basisschoolleeftijd en voortgezet onderwijs uitgevoerd. Bibliotheek Helmond-Peel organiseert een succesvol programma van informatieve en literaire lezingen.
De Bibliotheek heeft een werkgebied van ongeveer 154.000 inwoners.

Bibliotheek Helmond-Peel, de bibliotheek die ertoe doet!

Bibliotheek Helmond-Peel presenteert in juni 2013 haar nieuwe beleidsplan voor de toekomst. Voor de periode tot 2018 (2023) vertelt de bibliotheek in ruim 20 pagina’s haar eigen verhaal. Een verhaal dat, vanwege de veranderingen die momenteel plaatsvinden, een open einde heeft, en daardoor een stevige uitdaging is die toekomst waar te maken. Het beleidsplan is getiteld “De bibliotheek die ertoe doet” en het idee is om het verhaal van de bibliotheek de komende jaren samen te gaan schrijven, samen met de gemeenten, samen met andere organisaties (co creatie), met bibliotheekleden en bezoekers. De visie en de missie van de bibliotheek, die al bestond in het Beleidskompas van december 2012, is verder uitgewerkt. Omdat de omstandigheden in de toekomst zullen veranderen, is het beleidsplan niet te gedetailleerd.

Bibliotheek landelijk gecertificeerd

Bibliotheek Helmond-Peel voldoet aan de landelijke norm voor certificering van openbare bibliotheken. Daarmee is de bibliotheek voor de periode tot en met 2014 landelijk gecertificeerd.
De landelijke certificering is bedoeld om de kwaliteit en de professie van het bibliotheekwerk te vergroten; tijdens het onderzoek zijn voldoende aanknopingspunten gevonden om de komende jaren te (blijven) streven naar een verdere verbetering van de organisatie en de dienstverlening van de bibliotheek.