BS De Goede Herder

Basisschool De Goede Herder is een school op katholieke grondslag. We laten ons bij ons werk leiden door christelijke waarden en normen. Maar op De Goede Herder is ook veel ruimte voor anders-denkenden en anders-gelovigen. Verschillen tussen kinderen in opvattingen en levensbeschouwingen vormen een uitgangspunt voor ons onderwijs. De kinderen leren met en van elkaar, met respect voor ieders identiteit. Immers de wijk Helmond-Oost is in de laatste decennia veranderd in een multiculturele wijk.
Onze school staat in een 50 jaar oude wijk in Helmond- Oost, omgeven door veel groen, ruimte en rust. Het huidige schoolgebouw is de afgelopen jaren al stapsgewijs aangepast aan de wensen die binnen ons team leven en aan de eisen die deze tijd stelt aan een actieve leef- en leergemeenschap.