Voor het CDA is je wijk het verlengde van je thuis; wat je nodig hebt vind je dichtbij!

Je wilt je veilig voelen in je wijk, er prettig omgaan met de mensen die je er tegenkomt en er de belangrijkste voorzieningen vinden. Het CDA denkt dan aan een wijkwinkelcentrum, een school, een speelplek voor je (klein)kinderen en een parkje voor het rondje-om met de hond. Als je ergens hulp bij nodig hebt, organiseren we dat in de wijk, liefst samen met mensen die je al kent. Het CDA pleit voor zorg en ondersteuning in laagdrempelige wijkteams: voor ouderen, jongeren, .. voor iedereen die dat nodig heeft! Dat kost misschien wat meer dan een loket ergens in het centrum, maar dat is het ons waard. Mensen als de buurtbeheerder of de wijkagent zijn daarbij onmisbaar, wij vinden dat je die niet zomaar weg moet bezuinigen.

Er kan heel veel! Met behulp van de verenigingen, wijkactieplannen en ondersteuning van de gemeente blijft het gelukkig niet bij ideeën.

Dat betekent wél dat wijkbewoners samen aan deze ideeën moeten werken! Daarbij heeft het CDA in het bijzonder aandacht voor de vele verenigingen en vrijwilligers in Helmond. Mensen die het voor andere mensen “fijn” maken: door achter de bar te gaan staan in het wijkcentrum, te fluiten bij ‘t voetbal op zaterdagochtend of een wandeling te maken met de bewoners van het zorgcentrum. Dat doen we mét en vóór elkaar en daar hoeft niet meteen een professional aan te pas te komen. Het CDA ziet graag zelfredzame verenigingen die op eigen benen willen staan, want zij kunnen samen -en met wat scholing of ondersteuning- heel veel zelf! Een uitgangspunt van het CDA is actieve betrokkenheid: het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. De CDA-kernwaarden “gespreide verantwoordelijkheid” en “solidariteit” zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Op verschillende plekken in de stad wordt nog gebouwd aan nieuwe wijken en ook de bestaande wijken hebben onze aandacht.

Bijvoorbeeld als het gaat over verkeer (denk aan de 2e ontsluiting bij Stiphout) en wijkverbetering (zoals in Helmond-West en de Leonardusbuurt). We maken ons sterk voor o.a. geluidwerende maatregelen langs het traject N279 en beseffen dat goede bereikbaarheid van Helmond belangrijk is voor het aantrekken van bedrijvigheid. Die bedrijvigheid is nu nodig om de werkeloosheidscijfers te doen dalen en in de toekomst nodig om bij te blijven, met nieuwe bedrijven die passen bij de nieuwe tijd. Een uitgangspunt van het CDA is ondernemingszin; we blijven in beweging en zorgen daarbij voor een goede balans met natuur, erfgoed en cultuur; ook voor de generaties na ons.