CultuurContact

Wie zijn we?

CultuurContact is een onderwijsbureau voor cultuureducatie, een bemiddelaar tussen onderwijs en culturele aanbieders. We brengen de vraag van scholen en het aanbod van kunst- en cultuureducatieve activiteiten bij elkaar. Het bureau voor cultuuronderwijs CultuurContact is in 2005 ontstaan vanuit de afdeling kunsteducatie onderwijs van het toenmalige Kunstencentrum Helmond en was een initiatief van de Provincie Noord Brabant i.s.m. de gemeente Helmond. Vanaf 2009 ontvangt CultuurContact subsidie vanuit het Rijk (Fonds voor Cultuurparticipatie) en de gemeente Helmond. In 2013 is het bureau een nieuwe beleidsperiode ingegaan met de nieuwe richtlijnen vanuit  het Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuur met Kwaliteit. Deze periode is van 2013-2016. Voor meer informatie verwijzen we naar de speciale pagina Cultuureducatie met Kwaliteit.

Wat doen we?

  • Wij brengen kunstaanbod in Helmond en vragen uit het onderwijs bij elkaar.
  • Wij organiseren en plannen het Kunstmenu PO en VO voor de scholen die daar aan deelnemen.
  • Het adviseren en bieden cultuureducatief aanbod aan voor PO en VO.
  • We ondersteunen gemeentelijke activiteiten en festivals om hier jeugd en jongeren meer bij te betrekken (Open Monumenten Dagen, Artimond, Erfgoedbiënnale, etc.)
  • Wij informeren over o.a. subsidies, bijscholingstrajecten en actualiteiten uit het veld, ook regionaal en landelijk.
  • Wij onderhouden een netwerk voor respectievelijk PO en VO.
  • We signaleren en pakken nieuwe ontwikkelingen in het veld op.

Voor wie?

Cultuur-contact Helmond wil voor jeugd en jongeren van 4 tot 18 jaar een goed en passend aanbod cultuureducatie realiseren. Dit gebeurt door PO, VO en culturele instellingen bij elkaar te brengen.

Primair onderwijs   In Helmond nemen 20 scholen deel aan het vaste kunstmenu. De andere scholen kiezen voor een eigen kunst en cultuurbeleid dat ondersteund wordt door CultuurContact. Vanaf januari 2013 zijn er ook diverse scholen PO die deelnemen aan Cultuur met Kwaliteit.

Voortgezet onderwijs  Alle scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van het aanbod van CultuurContact. Dit kan een vaste programmering zijn, keuzes hieruit of een geheel eigen invulling.

Culturele instellingen:

CultuurContact streeft er naar om zoveel mogelijk culturele instellingen in Helmond  te betrekken bij kunst- en cultuureducatie. Met diverse culturele instellingen zijn al vaste samenwerkingsverbanden.

Stuurgroep:

Het bureau voor cultuuronderwijs is ondergebracht bij Stichting Kunstkwartier.

CultuurContact neemt binnen Kunstkwartier een onafhankelijke positie in, met een eigen begroting. Daarnaast is er een stuurgroep. In deze stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers vanuit het onderwijs (VO en PO) en vanuit de cultuurmakers.

Het personeel van CultuurContact bestaat uit een coördinator, educator PO, educator VO, administratieve ondersteuning voor het Kunstmenu, ondersteuning op gebied van PR.