D66 Helmond

D66 Helmond

D66 Helmond stelt de mens centraal: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische, duurzame en open samenleving, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale samenhang. Een samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. D66 komt voor de individuele vrijheid, goed onderwijs, een sterke economie en duurzame vernieuwing. Met een open blik op Europa en de rest van de wereld. Politiek die niet door angst wordt geleid, maar gericht is op vertrouwen in mensen.

Standpunten

Stem Wijzer 

De (veranderende) overheid 

Duurzaamheid, Innovatie en Energie 

Economie

Jeugd en onderwijs 

Ruimtelijke ordening/Demografie

Infrastructuur en Mobiliteit 

Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie

Veiligheid

Cultuur