Fysio Kemps & Rijf

Fysiotherapie en Training Kemps-Rijf is een maatschap. Dat heeft als groot voordeel dat wij met meerdere specialisten onder één dak werken. Het extra paar ogen is dus altijd dichtbij. Wij verwijzen bij twijfel dan ook gerust door naar een collega voor een frisse kijk op de stand van zaken. Het gaat tenslotte niet om onze trots: het gaat om uw gezondheid.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

Behandeling

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hen te helpen om bijvoorbeeld weer te gaan werken. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn behandelingen en behandelingsvormen.