Gezond Leefmilieu Helmond

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond zet zich in voor het tot stand brengen van  de veranderingen om Helmond meer leefbaar te maken. Veel minder lawaai, dus minder verkeer in de binnenstad, meer ruimte voor voetganger en fietser en veel groener voor minder hittestress en aangenamere leefomgeving. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben wij u als inwoner voor nodig. Samen kunnen we dit bereiken.

Helmond heeft hele mooie plekken zoals het Burgemeester Geukerspark en het Kasteel. Enkele wijken hebben veel groen en speeltuintjes voor kinderen. Maar ook zijn er tal van plekken en zaken die om een serieuze verandering vragen. Zoals het verkeer dat door onze stad raast, wijken waar geen enkel groen te bekennen is.