Handbalvereniging Oranje Wit Helmond

Handbalvereniging Oranje Wit Helmond is opgericht op 1 november 1950. Momenteel heeft de verenging 130 spelende leden, verdeelt over 7 jeugdteams en 5 seniorenteams.
Het bestuur van Oranje Wit Helmond heeft de eindverantwoording van de vereniging voor het beleid van de vereniging op bestuurlijk, financieel en sportief gebied.
Op al deze terreinen zullen de respectievelijke commissies voorbereidende voorstellen doen, waarna het bestuur de besluitvorming voor zijn rekening neemt.