Invaliden Bond Helmond

Invaliden Bond Helmond (IBH) is een volledig op vrijwilligers draaiende stichting die als doel heeft:
“Het behartigen van de belangen voor mensen met functiebeperkingen, ontstaan door een chronische ziekte, of als gevolg van een handicap en het organiseren van activiteiten zodat deze mensen minder sociaal geïsoleerd raken.”
Om dit doel te bereiken participeert en overlegt het IBH enerzijds met andere hulpverlenende instanties, overkoepelende organen en de overheid.
Anderzijds, het verstrekken van advies en informatie over hulpmiddelen, voorzieningen en eventueel vergoedingen naar de leden toe. Het IBH maakt een laagdrempelige link tussen de hulpverlenende instanties.
Om dit te bewerkstelligen is er elke donderdagmorgen, met uitzondering van de schoolvakanties, een open inloopspreekuur.