Jan van Brabant College Vestiging Deltaweg

Jan van Brabant College Deltaweg is een categorale mavo/vmbo-tg school met lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs) en een nevenvestiging ” Eerste Opvang Anderstaligen” De Cajuit. De school aan de Deltaweg wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Er is veel aandacht voor een veilig en plezierig leefklimaat. De school heeft een duidelijk wijk- en regiofunctie. Ze ligt aan de rand van de stad, tussen de wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Het is een modern gebouw, waarin in de loop van de afgelopen jaren een uitbreiding van de ICT voorzieningen heeft plaatsgevonden. De vestiging Deltaweg is daarmee helemaal ingericht voor de onderwijskundige toekomst. De leerlingen van de school maken gebruik van de aan de school grenzende Vekasporthal en het sportterrein van Mulo.