Jeugdvereniging De Vonk

R.K. Jeugdvereniging de Vonk is september 1957 opgericht door de broeders en pastoor Janssens van parochie St. Anna in Helmond. Doel was de jeugd uit de buurt (‘de Oliemolen’) een bezigheid te geven in de eigen omgeving. De letters van VONK stonden en staan nog steeds voor:

Vorming Ontwikkeling Nijverheid Kunstzin

De eerste bijeenkomsten waren in de pastorie van de St. Annakerk, boven de sacristie. Nadat het buurthuis gebouwd is, zijn we daar naartoe verhuisd voor onze activiteiten. Het buurthuis is nog steeds de locatie waar wij onze bijeenkomsten hebben.

Wanneer uw kind graag lid wil worden van onze vereniging maar u heeft het financieel moeilijk dan kunt u bij de Stichting Leergeld een aanvraag doen voor een bijdrage in de lidmaatschapsgeld.

Jeugdvereniging bestaat uit diversen groepen.

De rakkertjes (van 6 jaar tot groep 6)

Angels ( vanaf groep 6 tot aan de 2e klas van de middelbare school)

Junioren (vanaf groep 6 tot 2e klas middelbare school)

Rowans en Gipsy’s (vanaf 2e klas)