KBO - Brouwhuis, Dierdonk en Rijpelberg

KBO-Brouwhuis, met als werkgebied de Helmondse wijken Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

 In het dorp Brouwhuis, indertijd als parochie verspreid over de gemeenten Bakel, Deurne, Helmond en Someren, werd eind 1963 door de toenmalige pastoor J. Geboers, de “Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden” opgericht. Men sloot zich aan bij de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, het huidige KBO-Brabant.
Na de annexatie in 1968 werd Brouwhuis een stadsdeel van Helmond. Er kwam veel nieuwbouw en van ruim 600 inwoners groeide Brouwhuis naar een inwonertal van ca. 9500.

KBO-Brouwhuis is met drie andere KBO-afdelingen binnen de gemeente Helmond verenigd in de “KBO Kring-Helmond”.

Op 1 januari 2021 was het aantal leden van KBO-Brouwhuis 425.