KISI God's singing kids

Rk musicalgroep. Het is onze verantwoordelijkheid om kinderen op hun weg door het leven te begeleiden.

Zij hebben de ruimte nodig om echt kind te kunnen zijn en wij zien het als onze opgave om hen deze ruimte te bieden.  Zo hebben wij ervoor gekozen om met kinderen en jongeren musicals te spelen.
Samen op het toneel staan en het geleerde in uitvoering brengen. Dit samen zorgt voor vreugde en verbintenis.
KISI neemt jonge mensen serieus. Met hun dromen en wensen, hun idealisme en enthousiasme. En vooral met hun verlangen naar waarden, die hen houvast en oriëntatie geven.