Landschapspark Kloostereind

Landschapspark Kloostereind is een robuuste afscherming tussen het landelijke oude Brouwhuis en het nabij gelegen bedrijventerein. Het landschapspark vervult een rol als ‘groen wering’ om de verdere verstedelijking en industrialisering tegen te houden. In Landschapspark Kloostereind ligt de nadruk op het in stand houden van het agrarisch cultuur landschap, de oude Nederlandse veerassen, ons levend erfgoed, en een goede landschappelijke verbinding met het achterland. Het Landschapspark Kloostereind draagt zo bij aan de leefbaarheid in Brouwhuis en de belangen van de middenstand in en rond het Landschapspark.