OBS ’t Hout

Welkom. OBS ‘t Hout is in 1974 op initiatief van een groep ouders opgestart. Het is de enige openbare basisschool in Mierlo-Hout. Ons motto: niet a-p-a-r-t maar samen. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten werken we aan de toekomst van onze leerlingen en ‘onze’ school. Kinderen komen op OBS ’t Hout in een veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde omgeving terecht. Leren, ontdekken, creativiteit, zelfvertrouwen, welbevinden en omgaan met elkaar, zijn belangrijke thema’s bij ons op school. Met veel aandacht voor het individuele kind en zijn/haar behoeftes, helpen we leerlingen maximaal presteren. We geven extra instructies aan kinderen die het nodig hebben en zijn gespecialiseerd in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen, in Engels en in dyslexie. We zijn trots op onze school en de steun die we krijgen van ouders en instanties uit Mierlo-Hout.