OMO Scholengroep Helmond

De OMO scholengroep Helmond is samengesteld uit drie deelscholen:

  • Dr.-Knippenbergcollege: mavo – havo – vwo
  • Carolus Borromeus College: mavo-plus – havo – atheneum – gymnasium
  • Vakcollege Helmond: vmbo basis – kader

De school is onderdeel van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gevestigd in Tilburg. De eindverantwoordelijk schoolleider voor Helmond is de rector, de heer H. Schapenk. Hij is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur van OMO in Tilburg, waar de heer drs. E. Bernard MPM. voorzitter van is.