Praktijk Sanne de Theije

Ik ben Sanne de Theije. In april 2014 ben ik begonnen met mijn Praktijk voor Speltherapie en Coaching. Daarvoor werkte ik 15 jaar als orthopedagoog en speltherapeut bij De Combinatie Jeugdzorg en De Widdonck. Ik gaf daar speltherapie en therapie aan kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar. Deze kinderen hadden uiteenlopende problemen, zoals verlieservaringen, traumatische ervaringen, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Naast het geven van therapie, begeleidde ik ook collega’s. In die jaren ben ik gespecialiseerd in trauma- en hechtingsproblematiek. Ik maakte deel uit van een expertise-team van de GGzE en de Combinatie Jeugdzorg op gebied van trauma en gehechtheid. Na 15 jaar werken in de jeugdzorg wilde ik graag kleinschaliger werken, vandaar dat ik de overstap heb gemaakt naar een eigen praktijk. Ik draag graag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen die om wat voor redenen dan ook klem zijn komen te zitten. Mijn werkervaring vanuit de jeugdzorg biedt me een hele goede basis hiervoor.