Praktijk voor gezondheidstherapie en natuurgeneeskunde

De praktijk voor gezondheidstherapie en natuurgeneeskunde verleent complementaire zorg vanuit een holistische benadering: de mens wordt behandeld als een geheel van lichaam, geest en omgeving.

In de praktijk u kunt terecht voor twee typen zorg:
Gezondsheidstherapie – preventief: Voor als u geen directe klachten heeft, maar uw gezondheid wenst te bewaken en te optimaliseren.
Natuurgeneeskunde – curatief: Voor behandeling van uw klachten.
In principe kunt u daarom met alle soorten klachten, gezondheidswensen en medische vragen in de praktijk terecht:

Lichamelijk (pijn, gewrichtsklachten, gezondheidsklachten, e.a.)
Geestelijk (stress, angst, zorgen, slapeloosheid, e.a.)
Omgeving (overlast, ruzie, straling, e.a.)
Ofschoon geen psychosociale hulp wordt verleend, is in geval van geestelijke en omgevingsklachten ondersteunde zorg vaak zeer welkom en kan deze preventief, versterkend en soms zelfs curatief uitwerken.