Protestantse Bethlehemkerk

Protestantse Bethlehemkerk:

Wij zijn een gemeente die met een grote groep christenen uit verschillende kerkelijke achtergronden bestaat. We hebben op dit moment + 1160 leden.

Wij zijn sinds 1984 een Samen Op Weg kerk.

Op 5 december 2005 zijn de Hervormde Gemeente Helmond en de Gereformeerde Kerk Helmond formeel gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Helmond, als plaatselijk onderdeel van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.

Het opvallende is dat de meeste mensen van buiten Helmond komen, vaak vanwege hun werk.
De Helmondse kerkgemeenschap omvat meer dan alleen Helmond, ook de plaatsen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, en Mierlo horen er bij.

De protestants-christelijke gemeente heeft de pretentie er te mogen en te willen zijn, en heeft zo het één en ander te bieden, zoals u bij “Raden en werkgroepen” kunt lezen.
Ieder is zo op zijn wijze bezig met de gave die hij heeft, en er voor gaat om aan de opdracht van de Heer, om van deze wereld een leefbare aarde te maken, en dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen.
Om dit te verwezenlijken zijn er wijkteams gevormd uit een ouderling, diaken en contactpersonen die allerlei taken verrichten in hun wijk.
In dit perspectief zijn wij hier te plekke bezig om elkaar op weg te houden naar een uitstekende toekomst.