PvdA - Partij van de Arbeid Helmond

PvdA Helmond vindt dat solidariteit in al zijn vormen het belangrijkste uitgangspunt moet zijn bij al haar politiek handelen.

En daarnaast: emancipatie voor alle bevolkingsgroepen, duurzaam denken en handelen, en volledige transparantie in het openbaar bestuur. Dit vanuit het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.