St. Catharinagilde

Het St. Catharinagilde, zoals het op dit ogenblik bestaat heeft 14 gildebroeders, 3 jeugdleden, 5 ere dekenen en 2 gildevrienden. De gildekamer is gevestigd aan Binderen nr. 6. Aldaar vergaderen de broeders maandelijks en is het materiaal opgeslagen. Sinds 30 juni 2013 heeft het gilde deze gildekamer in gebruik genomen.