KBWO

Samenvatting KBWO

 • Uniek project voor 24 dementerende ouderen,
 • Drie gezellige woningen.
 • Acht bewoners per woning.
 • ZZP 5 en ZZP 7.
 • Betaalbaar voor iedereen.
 • Kwalitatief goede zorg, vanuit de wensen van de bewoners.
 • Veel vaste activiteiten.
 • Veel aandacht, van veel personeel.
 • 70 medewerkers, waarvan 40 professionals.
 • Twee medewerkers op acht bewoners.
 • Huiselijk & vertrouwd.
 • Grote tuin en midden in de wijk.
 • Weinig rustgevende medicatie en fixatievrij.
 • Minder incontinentiemateriaal.
 • Nooit iemand langdurig op bed.
 • Bewoners blijven tot aan de dood.
 • Landelijke erkenning.
 • Families en personeel geven een 9.
 • Goedgekeurd door de inspectie in 2017.

De bewoner, de klant staat centraal! Het “wel en wee” van de bewoners van de woning bepaalt het handelen van het personeel. De deelname aan maatschappelijke activiteiten en evenementen en het blijven vervullen van taken die tot de normale levensgang behoren, hebben daarbij sterk de voorkeur.

Deze activiteiten en het huiselijke aspect van de woonkamer met daarbij toch voldoende privacy, dankzij de eigen zit- en slaapkamer, geven de bewoners het gevoel dat men “thuis” is.

Uitgangspunt bij de omgangsvormen zijn de bewoners die recht hebben op een beschermde oude dag, waarbij respect voor het verworvene en de kwaliteit van leven leidend zijn.

Zoals al eerder aangehaald werd, is de gehele organisatie erop gericht om het de bewoners zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zodat de woning een echt THUIS voor hen wordt.

Een thuis waarin het huiselijk is en men zich vertrouwd voelt