Stichting Ouder & Kindcentrum

Stichting Ouder-Kindcentrum

Het Ouder-Kindcentrum in Helmond wil een open en ‘helpende’ plek zijn voor ouders, verzorgers, kinderen, jeugd en jong volwassenen. Een laagdrempelig centrum voor kinderen en hun verzorgers op het terrein van onderwijs, zorg en welzijn in Helmond e.o. Ouders hoeven niet langer her en der passende hulp te zoek bij de vraag die zij hebben. In het OKC werkt een multidisciplinair team van specialisten onder één dak samen.
Het OKC realiseert een compleet onderwijs, zorg- en welzijnsaanbod dat tegemoet komt aan de vragen die er in de regio bestaan, met name bij de doelgroep kinderen en jeugd en hun verzorgers. Een plek waar je onder professionele begeleiding kunt werken aan je persoonlijke bewustwording en ontwikkeling. Het is ook een plek waar je vrij in en uit kunt lopen, samen kunt zijn, creatief bezig kunt zijn of een praatje kunt maken.

Een plek waar je kunt groeien, groeien door te onderzoeken, te ervaren en jezelf te helpen!