Steun en Welzijnszorg

Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Dit doet zij door initiatieven, op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg, te steunen met eenmalige financiële bijdragen.

Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid (in de breedste zin van het woord: ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en omgeving waardoor verbinden en bewegen worden bevorderd) kunnen worden ingediend via aanvraagprocedure. Voorbeelden van gehonoreerde initiatieven zijn te vinden onder projecten.  Bij vragen kan contact opgenomen worden met onze bestuursleden in de diverse gemeenten.

De volgende vergadering van het bestuur van de Stichting Steun Welzijnszorg is op 12 november 2021. Tijdens deze vergadering worden de aanvragen, die voor 7 november 2021 zijn ingediend besproken en beoordeeld.