Tandarts P.B. Rooyackers

Tandarts P.B. Rooyackers biedt algemene mondzorg aan, waarbij onder andere veelvuldig samengewerkt wordt met tandtechnici, vrijgevestigde mondhygiënisten, parodontologen, endodontologen, implantologen, orthodontisten en kaakchirurgen, waardoor het gehele spectrum van de tandheelkunde beschikbaar gesteld kan worden.

Een goede en stabiele mondgezondheid is in veel situaties met een zeer beperkte inspanning van mondzorgverleners én met vooral een meestal consequente en intensieve zelfzorg van patiënt langdurig te handhaven. Daar ligt de uitdaging van onze mondzorg.

In die situaties, waarin ondanks grote inspanningen een goede en stabiele mondgezondheid niet bereikt wordt, richt onze mondzorg zich erop om alle pijnen en ongemakken zoveel als mogelijk en op de meest doelmatige wijze te beperken.