Trovatello Verstappen

Het kantoor van Trovatello Verstappen is gevestigd in een oud en sfeervol pand aan de Mierloseweg 2, kort bij het centrum van Helmond.

De advocaten zijn gespecialiseerd in familierecht en strafrecht. Er zijn drie advocaten aan het kantoor verbonden. De advocaten zijn mr. Trovatello, mr. Verstappen, beiden gespecialiseerd in het familierecht, en mr. Van den Heuvel, gespecialiseerd in strafrecht.

Het kantoor heeft een open uitstraling en laagdrempelige toegang. Mensen moeten zich bij ons op hun gemak voelen. Wij zijn betrokken bij onze cliënten in een vaak beladen en onzekere periode van het leven. Wij ontwikkelen ons voortdurend op ons vakbgebied, door opleiding en intercollegiaal overleg.