Turnvereniging H.T '35

Turnvereniging HT’35 is een actieve, levendige vereniging in Helmond die op allerlei fronten hard aan de weg timmert. Op turnwedstrijden, bij sportieve evenementen, bij demonstratie-activiteiten, vaak komt u leden van HT’35 tegen, die hieraan hun bijdrage leveren.

Wedstrijdturnen
Op wedstrijdniveau draait HT’35 al jarenlang op hoog niveau mee in de regio.  En individueel worden zelfs op landelijk niveau jaarlijks prestaties van formaat geleverd.
Vele kampioenstitels voor de diverse ploegen en ook individueel zijn en worden er behaald.
Voor de meisjes en dames zijn er wedstrijdgroepen die zowel op regionaal als nationaal niveau turnen, tegenwoordig verdeeld in vier divisies.
Sinds de zomer van 2009 maken alle wedstrijdturners en –turnsters gebruik van het fantastisch geoutilleerde Helmondse Turncentrum. Dit is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Janssen & Fritsen BV, de gemeente Helmond en de turnverenigingen van Helmond. HT heeft hierin de kartrekkersrol vervuld omdat zij als grootste Helmondse turnvereniging met de grootste wedstrijdafdeling al jaren voorvechter van een permanente turnaccommodatie in Helmond was. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de turnverenigingen, kunnen ook de andere turnverenigingen gebruik maken van deze fantastische faciliteiten.
Omdat het centrum gehuisvest is in de voormalige showroom van Janssen & Fritsen, zijn alle toestellen, ondergronden enz. enz. van de allerbeste kwaliteit en altijd up-to-date.

Recreatie-turnen / gymnastiek; diverse mogelijkheden

Naast het turnen als wedstrijdsport zijn er binnen HT’35 allerlei turn-, gym- en trimmogelijkheden op recreatief gebied op diverse plaatsen. Dus iedereen die het fijn vindt om in een gezellige groep aan beweging, gymnastiek of turnen te doen kan bij deze vereniging terecht!
Zo zijn er bijvoorbeeld ook 55+groepen actief en kleuters vanaf 3 jaar.

Kleuters

Bij kleuters komen spelenderwijs alle grondvormen van bewegen aan bod, zoals springen, zwaaien, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en vangen.
In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren kleuters zo hun evenwicht bewaren, krijgen ze inzicht in ruimte, afstand en snelheid.

Activiteiten

Naast de wekelijkse lessen worden er door de vereniging ook diverse andere activiteiten voor de leden georganiseerd. Zo is er jaarlijks een spetterend jeugd-turnkamp, speeltuinmiddag, St. Nicolaas vieringen en ook de clubkampioenschappen voor alle leden zijn steeds weer een hoogtepunt.

Opleiding

Er is binnen de vereniging veel aandacht voor opleiding en scholing van kader. Enthousiaste leden kunnen deelnemen aan opleidingen op velerlei gebied, zoals assistentleidster, verenigingsleid(st)er, aerobic-instructeur, etc.
Bent U hierin geïnteresseerd? Neem contact op met het secretariaat.