VAVO college

VAVO staat voor Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en is voortgekomen uit de moeder-mavo. Ook al is de leeftijd van onze studenten de laatste jaren gemiddeld gedaald, volwassenenonderwijs is nog steeds hard nodig. De regering heeft de mond vol van een leven lang leren. Als er één instituut is dat dat mogelijk maakt dan is dat het VAVO.