Veilig Thuis zuid-oost Brabant

Veilig Thuis Zuid-oost Brabant is een plek waar Brabantse slachtoffer van huiselijk geweld op zeer anonieme wijze informatie en hulp kunnen zoeken. De website is een initiatief van verschillende organisaties in Brabant en ontwikkeld voor de hele provincie.

Mensen die zelf het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of die er getuige van zijn geweest, hebben via die site vierentwintig uur per dag toegang tot informatie en tot adressen waar ze terechtkunnen voor hulp. Ook plegers die hulp zoeken omdat ze zelf een einde willen maken aan het geweld, kunnen terecht op de site. Voor antwoorden op hun vragen en voor adressen waar ze terecht kunnen voor hulp.

De site bevat onder meer informatie over aard en omvang van huiselijk geweld, de provinciale aanpak van het geweld, de problematiek van specifieke doelgroepen als ouderen, kinderen en allochtonen en de hulp en aanpak in de verschillende Brabantse regio’s.

De website is opgezet volgens twee lijnen: ik zoek hulp en ik zoek informatie. Voor mensen die alleen informatie willen hebben over huiselijk geweld biedt de site een enorme hoeveelheid gegevens. Personen die hulp zoeken bij problemen krijgen via de site snel toegang tot tips en tot hulp in de nabije omgeving. Omdat de site door de gezamenlijke hulpverleners is samengesteld, is de kennis over dit type geweld groot. Ook met de mechanismen die slachtoffers, plegers en getuigen van geweld er soms van weerhouden hulp te zoeken, is rekening gehouden.