Wijkblad Gazet

De Gazet is het wijkblad van Dierdonk.

Het blad verschijnt elke maand rond de eerste van de maand. Kopij moet worden aangeleverd voor de 12e van de voorafgaande maand. In de zomer wordt er altijd een dubbelnummer uitgebracht zodat er 11 edities per jaar uitkomen.

Het blad is een initiatief van de Wijkvereniging sinds eind 1999. Het eerste blad verscheen net voor de millenniumwisseling. Met het januarinummer in 2010 werd het elfde jaar ingegaan. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om gefaseerd de lay-out aan te passen en heeft er ook een transformatie plaats gevonden naar volledig kleur. Met de uitgave van de maand april 2010 is het blad volledig in full color, en in april 2012 is een andere wens in vervulling gegaan, namelijk de Gazet Digitaal.

De inhoud van het blad bestaat uit nieuws van de wijkvereniging, berichten van andere wijkgeoriënteerde groeperingen, bijdragen van “publicisten” die een bepaald katern verzorgen, ingezonden berichten en advertenties.
Het blad wordt gemaakt door vrijwilligers die naast de redactie, de lay-out, de advertenties en facturatie verzorgen

De redactie is altijd geïnteresseerd in meningen van lezers en u kunt ze bereiken op redactie@dierdonkgazet.nl . Dit is tevens het E-mailadres voor het aanleveren van kopij