Wijkraad Brouwhuis

De Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis (BWB) is een vereniging die als doel heeft: het behartigen van de belangen van de wijk Brouwhuis op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening en verkeer en milieu. Alle inwoners van Brouwhuis kunnen gratis lid worden van deze belangenvereniging; er is geen inschrijfgeld en geen lidmaatschapsgeld verschuldigd

Werkgroepen gerelateerd aan de BWB:

  • Brouwberg
  •  WSB
  • Hondenwerkgroep
  • Veilige en toegankelijke wijk
  • Zorgzaam Brouwhuis
  • Verenigingen manifestatie
  • Buurtpreventie
  • Youth4all
  • Energie
  • Kloostereind